Home » Privacy Beleid

Privacy Beleid

Privacy

FOODILETTO RESPECTEERT DE PRIVACY VAN ALLE BEZOEKERS VAN HAAR WEBSITES.

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit privacy statement staat hoe we dat doen.
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacy Statement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) via onze website, nieuwsbrieven en wanneer u contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Wij verzamelen deze gegevens wanneer het nodig is voor onze dienstverlening. Gegevens die wij van u verzamelen zijn in te delen in drie categorieën :

1.            (Contractuele) afspraken tussen u en Foodiletto
Wij verzamelen de benodigde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de afspraken die wij maken. Dit geldt ten aanzien van :
•              Bestellen
•              Bezorgen
•              Retouren
•              Contact klantenservice
•              Foodiletto B2B

2.            Gerechtvaardigd belang
Wij verzamelen de benodigde persoonsgegevens om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een goed werkende website, en persoonlijke service. Dit geldt voor :
•              Bezoek website
•              Uw account
•              Nieuwsbrief en e-mail
•              Contact met onze klantenservice
•              Sociale media

3.           Toestemming
In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. Het gaat hierbij om de volgende verwerkingen :
•              Voordat wij u een nieuwsbrief of een andere publicatie sturen en u geen klant bent van Foodiletto

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

De technische data verzamelen wij door middel van cookies. Technische data zijn onder meer het IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van geanonimiseerde gegevens.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens wij van u hebben ontvangen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

•              Bestellen: factuur- betaal- en bestelgegevens worden 7 jaar bewaard. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. •              Nieuwsbrief: uw naam en contactgegevens worden bewaard totdat u aangeeft onze nieuwsbrieven niet langer te willen ontvangen.•              Beantwoorden van uw vragen: uw naam en contactgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in elk geval niet langer dan een jaar, tenzij er een klantrelatie tot stand is gekomen.
•              Technische redenen, zoals optimalisatie website: technische gegevens worden voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang nodig is om de website te optimaliseren.

WAAR UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de hierna te noemen partijen of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wij werken samen met de volgende externe partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens:
•              Hostnet,  voor de hosting en het onderhoud van de website (Hostnet b.v., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Nederland).
•              Vasco Fulfilment, en diens bezorgpartner(s), voor het versturen van uw bestellingen (VASCO-fulfilment BV, Twijnstraweg 15, 2941BW Lekkerkerk, Nederland).
•              Google Analytics, voor de optimalisatie van de website.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze webanalyse-service wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De aldus verkregen informatie wordt doorgegeven aan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google voor Google Analytics.

Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

WIJZIGINGEN IN ONS BELEID

Dit privacy statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen in onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover persoonlijk informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

WAT ZIJN UW RECHTEN

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt op basis van onze ‘gerechtvaardigde belangen’. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Verder heeft u onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

•              Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen
•              Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen indien deze niet kloppen (rectificatie)
•              Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
•              Recht om beperking van uw persoonsgegevens te vragen
•              Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)
•              Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming en de gegevens geheel geautomatiseerd worden verwerkt: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)

Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact opnemen met ons via info@foodiletto.eu

Dit geldt ook als u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen. Wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Als u niet tevreden bent over hoe Foodiletto omgaat met uw privacy, kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit.

CONTACT

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij :

Foodiletto
Jericholaan 18 B
3061 HE Rotterdam
Nederland
Btw : NL135068708B01
KvK : 69470111

U kunt ons bereiken via :
Telefoon : +31 10 8445922
E-mail : info@foodiletto.eu

Cookies

Wij gebruiken cookies om u een optimale ervaring op onze website te bieden

WAT ZIJN COOKIES
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Permanente cookies kan je zelf verwijderen via de instellingen van jouw browser.
GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
CONTACT
Als u meer vragen heeft over het gebruik van cookies, of als u niet tevreden bent over hoe Foodiletto omgaat met cookies, kunt u contact opnemen met ons via E-mail: info@foodiletto.eu